Związki i rozwiązki.
Jak budować dobre relacje?

Podążaj za sukcesem? Niech sukces podąża za Tobą!

Nasze relacje z ludźmi to jedna z najważniejszych sfer naszego życia. Sposób w jaki je rozumiemy,  doświadczamy i budujemy wpływa bezpośrednio na nasze emocje, jakość naszych związków i naszego życia. Większość naszych emocji wiąże się z relacjami, które mają bezpośredni wpływ na pracę naszego układu odpornościowego i zdolność do zachowania zdrowia. Relacja ze sobą samą/samym to najważniejsza relacja w naszym życiu, stanowi o tym, jak doświadczamy rzeczywistości wokół nas i innych ludzi.

Dlaczego?

By odnaleźć w sobie siłę i motywację oraz uzyskać praktyczną wiedzę niezbędną do dokonania dobrych zmian.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy przeżyli rozczarowanie osobiste w relacji miłosnej ale i nie tylko to także właściwy kierunek dla wszystkich który chcą popracować nad swoją relacją z samym sobą oraz otoczeniem.

Co zyskasz?

  • Udział i zaangażowanie w warsztacie ułatwi Ci wprowadzenie w życie pożądanych przez Ciebie zmian.
  • W pełnej bezpieczeństwa i zrozumienia atmosferze odnajdziesz siłę i motywację oraz uzyskasz praktyczną wiedzę niezbędną do podjęcia sprzyjających Ci działań.

Co jeszcze?

  • Zidentyfikujesz i przepracujesz mechanizmy utrudniające tworzenie zdrowych realcji.
  • Rozwiniesz w sobie umiejętności i postawy, które będą Cię mocno wspierać na drodze współtworzenia dojrzałego związku – opartego o szczerość, miłość, empatię i zaufanie.

Jak długo?

8h

Z kim?

Z Sagodośwaidczonymi coachami, mentorami.

termin sos

Pilna sprawa?

Czasami spotkanie musi odbyć się natychmiast. W przypadku pilnych spraw spotkanie coachingowe jest zwykle możliwe w ciągu 48 godzin.

dr Julia Gorzelany
Maria Wojtas-Klima
Olimpia Tabiś