szkolenia

Podążaj za sukcesem? Niech sukces podąża za Tobą!

Rozpoczynamy od badania potrzeb i oczekiwań szkoleniowych.

Towarzyszymy w zmianie Twojej organizacji.

Diagnozujemy

Sagozespołowe szkolenia poprzedzone są indywidualną diagnozą potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia. Opieramy się na obserwacjach, opiniach osób bezpośrednio zaangażowanych w szkolenie, jednocześnie weryfikując ich spostrzeżenia, oceny i uwagi. Po przeprowadzeniu wstępnej wspólnej diagnozy zostają wybrane obszary rozwojowe, które wymagają zmiany, poprawy lub wzmocnienia. To sprawia, że szczegółowy program szkolenia oraz wszelkie ćwiczenia odpowiadają realnym sytuacjom problemowym i wyzwaniom przed jakimi stoją właściciele firm, członkowie zespołu bądź indywidualny pracownik.

Proponujemy Ci profesjonalne badanie kompetencji pracowników, które ułatwi decyzję o kierunku ich rozwoju, co przełoży się na wzrost efektywności pracy, zaangażowania i rozbudowy potencjału Twojej firmy.

Szkolimy

Zakres naszej oferty to przede wszystkim doskonalenie kompetencji miękkich. Wśród nich znajdują się między innymi: komunikacja, praca w stresie, umiejętność współpracy, zdolności organizacyjne, otwartość na innych, na różne poglądy i opinie, motywacja, twórcze rozwiązywanie problemów, rozwój osobisty, kierowanie zespołem, prowadzenie rozmów oceniających i inne.

Ponadto, oferujemy szkolenie warsztatowe o zaufaniu, codziennej współpracy i nieuniknionych sporach. Właśnie to szkolenie będzie doskonałą okazją na integrację i otwarcie do współpracy dla Zespołu, który reorganizuje swoje szeregi lub pozytywnym impulsem dla ciągłego budowania zrównoważonych relacji w Zespole, który od lat współpracuje w niezmienionym składzie

Na naszych szkoleniach dowiesz się jak komunikować się z osobami o różnych typach osobowości, jak motywować siebie i swój zespół. Dowiesz się również jak usprawnić własną pracę by zwiększyć efektywność, jak skutecznie planować i konsekwentnie realizować zaplanowane działania, jak pracować z konfliktem by wyeliminować jego skutki uboczne.

Kluczowe jest przełamanie dotychczasowych schematów i doświadczanie zdobytych kompetencji w codziennej praktyce zawodowej. Twoim sukcesem jest nasz warsztat szkoleniowy i Twoje zaangażowanie, my dajemy Ci narzędzia, Ty możesz z nich zabrać doświadczenie i zmianę. Pomagamy zrobić ten pierwszy i czasem najtrudniejszy krok w kierunku zmiany poprzez firmowe zadania wdrożeniowe oraz indywidualne konsultacje z coachem biznesu.

Co konkretnie osiągniecie dzięki tej inwestycji?

Budowanie / Wzmacnianie zespołu:

 • Dowiecie się, co sprawia, że dopada nas tendencja do braku zaufania –
  pozwoli to uniknąć niepotrzebnych napięć i negatywnych emocji.

 • Zwiększycie komfort i efektywność pracy ponieważ zaczniecie świadomie pracować nad wzajemnym zaufaniem.

 • Stworzycie kodeks wzajemnej współpracy, naszą rolą będzie, by rzeczywiście był on przestrzegany już od chwili jego jednomyślnego zaakceptowania.

 • Odważycie się mówić o tym, co jest dla Was ważne i czego od siebie oczekujecie, by ze spokojem i optymizmem rozpocząć każdy kolejny dzień pracy.

 • Uważamy że, nieporozumienia i konflikty gaszą kreatywność, więc nauczymy Was mądrze nimi zarządzać by kierować energię jaką wywołują na przyszłości, a nie na wzrost decybeli.


Efektywna i pozytywna komunikacja w zespole:

 • Doświadczycie, w jaki sposób pozytywnie, mądrze i efektywnie zwracać sobie uwagę.

 • Docenicie wartość słuchania opinii na temat Waszych wysiłków, nauczycie się reagować na krytykę i koncentrować na rozwiązaniach, a nie na emocjach.

 • Pozytywnie doświadczycie zalet proszenia o wzajemnie wsparcie bez względu na strukturę zespołu. Jednocześnie zyskacie również wiedzę, jak być asertywnym, gdy sytuacja tego od Was wymaga.

 • Wierzymy w to, że zaczniecie Wam zależeć na szczerej rozmowie.

 • Nauczycie się komunikować w sytuacjach napięcia i negatywnych emocji –
  a są to sytuacje nieuniknione w każdej grupie.

 • Zrozumiecie jak ważne jest zwrócenie uwagi na dynamikę swojego zachowania, mimikę, sposób wypowiedzi w kontekście budowania wzajemnych relacji.

 • Wasze wypowiedzi pełne będą faktów, obrazowych argumentów i Waszych konkretnych oczekiwań.

 • Będziecie mieli szansę doświadczyć pracy w grupie w nurcie Action Learnig – czyli zaangażować się w spotkanie, w którym grupa pracuje nad ważnym, złożonym wyzwaniem, a jednocześnie uczyć w trakcie swojej pracy.

 

Wzmacnianie kompetencji miękkich w zespole

 • Zespół doświadczy pracy z wiedzą, umiejętnościami i postawą z wybranego obszaru szkoleniowego.

 • Dzięki doświadczaniu pracy z kompetencjami zespół rozwinie je, wzmocni i udoskonali, co zwiększy efektywność i skuteczność pracy członków zespołu,
  a co za tym idzie również organizacji.

 • Zespół będzie bardziej zaangażowany w realizacje zadań i zmotywowany, ponieważ wzmocni swój potencjał.

 • Każdy z członków zespołu doświadczający pracy z kompetencjami miękkimi, jeżeli wykaże się otwartością na ich doświadczanie, zauważy zmiany i wypracuje nowe nawyki, które pomogą w sytuacjach, które przed szkoleniem były problemem.

Trening jeden na jeden

 • Doświadczysz treningu zgodnego z Twoimi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami w komfortowej atmosferze.

 • Doświadczysz treningu wieloobszarowego (jeżeli będzie to Twoją potrzebą).

 • Będziesz pracował na swoich realnych problemach i sytuacjach trudnych, dzięki czemu znajdziesz rozwiązania dla siebie.

 • Poćwiczysz nowe umiejętności w kontakcie jeden na jeden.

 • Otrzymasz konstruktywną informację zwrotną.

 • Doświadczysz wsparcia trenersko – coachingowego.

Kto poprowadzi szkolenie?

Trenerzy i coachowie biznesu oraz innych specjalizacji.

Co „wyniesiecie”?

Zapewniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe, photo efekty Waszej pracy.
Dodatkowo proponujemy spotkanie online oceniające efektywność szkolenia, a w razie potrzeby indywidualne wsparcie coachingowe.

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie przeznaczone jest dla maksymalnie 15 osób. Przy zapotrzebowaniu na prace w nurcie Action Learning max 8 osób. Przeprowadzamy również treningi indywidualne tzw. jeden na jeden. Klient pracuje indywidualnie z naszym trenerem-specjalistą, zdobywając umiejętności menadżerskie, komunikacyjne i inne z zakresu kompetencji miękkich.
Jeżeli Twój Zespół liczy więcej osób, prosimy o kontakt na adres: 
info@sagogroup.pl, znajdziemy rozwiązanie.

Twoje koszty?

Zdecydowanie będzie nim czas jaki Twój pracownik / zespół poświęci na szkolenie. Chętnie przedstawimy Ci pełną ofertę wraz z dokładną ceną oraz programem szkolenia.
Zadzwoń do nas lub wyślij zapytanie na adres:
info@sagogroup.pl, aby umówić się na spotkanie.

Coaching biznesowy.

Mądrość jest w Tobie

termin sos

Pilna sprawa?

Czasami spotkanie musi odbyć się natychmiast. W przypadku pilnych spraw spotkanie coachingowe jest zwykle możliwe w ciągu 48 godzin.

dr Julia Gorzelany
Maria Wojtas-Klima
Olimpia Tabiś