ROZWÓJ TALENTÓW I UWALNIANIE MOCNYCH STRON ZESPOŁU W OPRACIU O METODĘ GALLUPA

Podążaj za sukcesem

Jeden człowiek nie może być uzdolniony we wszystkim;
każdy ma swoją wyjątkową doskonałość

Eurypides

Co to?

Spotkania poprowadzone w oparciu o metodę Gallupa dotyczące między innymi współpracy bazującej na mocnych stronach oraz DNA talentowym zespołu. Są odpowiedzią na pytanie: Jak rozwijać mocne strony zespołu i wdrażać kulturę mocnych stron w organizacji? Praca odbywa się w dwóch perspektywach: indywidulanej i zespołowej.

Metoda jest stosowana do:

 • zrozumienia, doceniania i używania indywidulanych talentów i mocnych stron poszczególnych członków zespołu,
 • zwiększenia zaangażowania w pracę poszczególnych członków zespołu, co przekłada się na produktywność indywidualną i zespołową,
 • formułowania świadomego partnerstwa,
 • doceniania indywidualnego wkładu członków zespołu,
 • wzmocnienia współpracy w zespole i rozwoju kultury opartej na mocnych stronach,
 • budowania atmosfery akceptacji różnorodności i przełożenia jej na jej realną efektywność zespołu,
 • świadomego dostosowania zadań do możliwości i ograniczeń zespołu,
 • budowania atmosfery zaufania, zrozumienia i wzajemnej motywacji w zespole,
 • budowania współodpowiedzialności i wzajemnych zobowiązań w zespole,
 • koncentracji na celach zespołowych z perspektywy indywidualnej i zespołowej.
 • budowania zespołu świadomego i współzależnego.

Z kim?

Z Sagodośwaidczonymi i pozytywnymi coachami, mentorami, szkoleniowcami.

Oferta dla firm

Mądrość jest w Tobie

termin sos

Pilna sprawa?

Czasami spotkanie musi odbyć się natychmiast. W przypadku pilnych spraw spotkanie coachingowe jest zwykle możliwe w ciągu 48 godzin.

dr Julia Gorzelany
Maria Wojtas-Klima
Olimpia Tabiś