oferta dla firm

Podążaj za sukcesem? Niech sukces podąża za Tobą!

Szkolenia

Zakres naszej oferty to przede wszystkim doskonalenie kompetencji miękkich. Wśród nich znajdują się między innymi: komunikacja, praca w stresie, umiejętność współpracy, zdolności organizacyjne, otwartość na innych, na różne poglądy i opinie, motywacja, twórcze rozwiązywanie problemów, chęć do rozwoju…

Warsztaty

Warsztaty prowadzimy w sposób coachingowy. Są one skonstruowane tak, abyś nabył / nabyła jak najwięcej wspierających postaw czy nowych umiejętności. Zajęcia są prowadzone w sposób bardzo aktywny: ćwiczenia, symulacje, praca indywidualna. Warsztaty to też dobra zabawa w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku.

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy ma zastosowanie w organizacjach (przedsiębiorstwa, urzędy, szkoły, fundacje i inne). Dotyczy osoby coachowanej i firmy klienta. Jego zadaniem jest identyfikacja, budowanie i rozwijanie kompetencji potrzebnych w kontekście pracy zawodowej w taki sposób, aby osiągnąć cele biznesowe zarówno klienta, jak i jego organizacji.

Konsultacje 1:1

Klient pracuje indywidualnie z naszym trenerem-specjalistą. Rozwija swoją efektywność osobistą zdobywając umiejętności menadżerskie, komunikacyjne i inne z zakresu kompetencji miękkich. Dodatkowo konsultacje mogą być wsparte coachingiem. Plan działania opracowywany jest wspólnie z Klientem w zależności od potrzeb i wyzwań.

ROZWÓJ TALENTÓW I MOCNYCH STRON ZESPOŁU
W OPRACIU O METODĘ GALLUPA

Spotkania poprowadzone w oparciu o metodę Gallupa dotyczące między innymi współpracy bazującej na mocnych stronach oraz DNA talentowym zespołu. Są odpowiedzią na pytanie: Jak rozwijać mocne strony zespołu i wdrażać kulturę mocnych stron w organizacji? Praca odbywa się w dwóch perspektywach: indywidulanej i zespołowej.

Oferta dla Ciebie

slider1

termin sos

Pilna sprawa?

Czasami spotkanie musi odbyć się natychmiast. W przypadku pilnych spraw spotkanie coachingowe jest zwykle możliwe w ciągu 48 godzin.

dr Julia Gorzelany
Maria Wojtas-Klima
Olimpia Tabiś